nooduitgang

direct naar een veilige pagina

spanning en geweld in je relatie aanpakken

Colofon

De inhoud van de site is tot stand gekomen onder de projectleiding van Blijf Groep en met de medewerking van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld in Noord Holland en Flevoland, Movisie en Fier Fryslan. Daarnaast heeft een klankbordgroep van personen die huiselijk geweld hebben meegemaakt aangegeven wat zij belangrijk vonden en meegelezen. 

De online hulp wordt aangeboden voor iedereen die te maken heeft met spanningen en geweld in zijn/haar relatie.

De hulp wordt verleend door maatschappelijk werkers. Deze hulpverleners zijn speciaal getraind om middels internet te communiceren.

Projectleiding

Nathalie Köllmann – beleidsadviseur Blijf Groep

Project team

 • Bert Vissers – adviseur werkontwikkeling Blijf Groep
 • Rachid Abrun – maatschappelijk werker SHG Amsterdam Noord
 • Stephanie Fluit – maatschappelijk werker SHG Almere
 • Ellen Turk – maatschappelijk werker SHG Zaanstreek/Waterland

Advisering

Myriam Limper - adviseur nieuwe media en hulpverlening, Stichting e-hulp.nl 

Adviesraad

 • Marieke Ruinaard – senior beleidsadviseur Blijf Groep
 • Marja de Kinderen - coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld en RAAK Kop van Noord-Holland
 • Ymke Rinsema –  teammanager Vita Welzijn en Advies
 • Sarah Prins - coördinator Netwerk Huiselijk Geweld Maatschappelijke Gezondheidszorg, GGD Zaanstreek-Waterland
 • Freya Hofman – team manager Blijf Groep
 • Ben Serkei/Nico van Oosten - senior adviseurs huiselijk en seksueel geweld, Movisie
 • Anne Marie van Rijn – projectleider online hulpverlening Fier Fryslan

Overig advies

 • Hanneke Dingerdis – adviseur communicatie, Blijf Groep
 • Harm Erbé - functioneel en technisch advies, Blijf Groep

Vormgeving

De Ruimte Ontwerpers

Technische Realisatie Website

Incentro Amsterdam

Films en Foto’s

Sanne te Pas - Canto Libre Films

Copyright © Blijf Groep