nooduitgang

direct naar een veilige pagina

spanning en geweld in je relatie aanpakken

Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van de site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunt je geen rechten ontlenen. Blijf Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.

De makers en medewerkers van Veiligsamen.nl voelen zich verantwoordelijk voor deze site. Toch blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt.

Professionele hulpverleners

Alle hulpverleners verbonden aan veiligsamen.nl zijn als maatschappelijk werker werkzaam. De hulpverleners zijn deskundig op het gebied van huiselijk partnergeweld en hebben bovendien een uitgebreide training gehad om via internet hulp te verlenen. Zij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen.

Online vragen stellen

Als je via veiligsamen.nl een vraag stelt aan een hulpverlener komt deze binnen in een afgeschermde omgeving en is alleen zichtbaar voor de hulpverleners. Je vraag wordt nooit zonder jouw toestemming doorgestuurd naar derden of naar andere instanties. Om te voorkomen dat vragen die naar ons gestuurd worden door onbevoegden gelezen worden, hebben wij veiligheidsmaatregelen genomen. Als je bang bent dat anderen uitzoeken op welke sites jij surft, zorg er dan ook voor dat je de geschiedenis in je browser verwijderd. Klik hier om te lezen hoe dat moet.

Vragen die gesteld worden via de site proberen we binnen drie werkdagen te beantwoorden. Wij hebben ons uiterste best gedaan om te zorgen dat alle vragen die gesteld worden, opgeslagen en beantwoord worden. We kunnen echter geen garantie bieden over de afhandeling.

Verwijzing naar andere partijen

Indien op deze site wordt verwezen naar informatie of websites van andere partijen, dan is Blijf Groep niet verantwoordelijk voor de door deze partijen geboden informatie, producten of diensten.

Zelftest

Op deze site staat een zelftest. Aan de uitkomst van deze zelftest kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

De algemene informatie, de zelftest en het beeldmateriaal op de website zijn ontwikkeld door Blijf Groep. De informatie is eigendom van Blijf Groep en mag niet zonder schriftelijke toestemming vooraf worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, filmpjes en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing. Waar gebruik gemaakt is van elders verkregen informatie hebben we expliciet aan bronvermelding gedaan.

De inhoud van de ‘veelgestelde vragen’ is ontleend aan de vragen die binnenkomen bij hulpverleners via de website. We doen ons best deze vragen zo goed mogelijk actueel te houden.

Forum

Het forum is eigendom van de website vooreenveiligthuis.nl en wordt door hen beheerd. Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld kan op het forum terecht. De verantwoordelijkheid voor het forum en alle berichtgeving op het forum ligt bij vooreenveiligthuis.nl. Veiligsamen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, het beheer of de technische aspecten van het forum.