nooduitgang

direct naar een veilige pagina

spanning en geweld in je relatie aanpakken

Privacy en klachten

Algemeen

Wij vinden je privacy en veiligheid heel belangrijk. We registreren en bewaren daarom zo min mogelijk gegevens van bezoekers. Van de online hulpverlening maken we geen dossier aan. Als je (ook) hulp krijgt door bijvoorbeeld face tot face gesprekken te voeren met een maatschappelijk werker van Veilig Thuis dan wordt de online hulp nooit gekoppeld aan een al bestaand dossier.

Veiligsamen.nl houdt bij over welke onderwerpen gemaild wordt en wat de persoonlijke omstandigheden van hulpzoekers zijn. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we om een indruk te krijgen van wie deze site bezoekt en waarvoor. Alle gegevens die we bewaren over gesprekken zijn anoniem: ze zijn niet terug te leiden naar specifieke personen. Veiligsamen.nl werkt volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vragen stellen aan een hulpverlener

Je kunt op veiligsamen.nl anoniem een vraag stellen aan een hulpverlener. Dat betekent dat de hulpverlener niet weet hoe je heet of waar je woont. Je hoeft dat ook niet te vertellen. 

Je kunt je vraag stellen via het reactieformulier. Als je dat doet krijg je direct een automatisch gegenereerde code. Met deze code kun je de reactie van de hulpverlener lezen. Het antwoord komt dus niet in je eigen mailbox terecht.

De vragen die online gesteld binnen komen worden gedurende een maand bewaard op de server van veiligsamen.nl. De vragen zijn alleen te bekijken door de hulpverlener die je een antwoord heeft gegeven en de systeembeheerder. Er worden geen printjes van gemaakt, je vragen worden niet naar derden gestuurd en nergens anders weergegeven. De hulpverleners kunnen op basis van je vraag een korte omschrijving van je vraag en de geboden oplossing maken. In die omschrijving staat geen persoonlijke informatie. De omschrijvingen worden gebruikt voor interne intervisiedoeleinden en het bijhouden van een overzicht van veelgestelde vragen.

Gebruik van cookies

Veiligsamen.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om te kijken hoe bezoekers deze site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) die een website op je computer achterlaat. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet je in je browser ‘cookies off’ instellen. Accepteer je cookies, dan blijven deze in je computer staan, tenzij je ze zelf verwijdert. 

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact opnemen. 

Klachten 

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de informatie die je vindt op veiligsamen.nl of over de hulp die je van een hulpverlener hebt gekregen via de site. Je kunt dan een klacht indienen.

Wij vinden het belangrijk om te horen waarmee je niet tevreden bent, en waarom. Het geeft ons de mogelijkheid om de klacht te proberen op te lossen en Veiligsamen.nl verder te verbeteren. Je kunt je klacht sturen via het contact formulier